Rettigheder

Hvad er rettigheder?

Alle børn, unge og voksne har en række grundlæggende rettigheder, som betyder, at staten har pligt til at sikre dig retten til fx privatliv og til at bestemme over egen krop, køn og seksualitet.

Dine rettigheder sikrer din frihed til at leve dit liv som du selv vil det, men dine rettigheder er også alle andre menneskers rettigheder. Du har samtidig også et ansvar for ikke at krænke andre menneskers rettigheder.

Børn og unges rettigheder skal afspejles i lovgivningen. Staten skal eksempelvis lovgive om, at voksne ikke må slå eller begå overgreb mod børn og unge.

Du har også ret til ikke at blive diskrimineret på grund af din hudfarve, køn og seksualitet eller fordi du har en funktionsnedsættelse.

Det betyder f.eks., at staten skal lovgive om, at du ikke kan sættes af fodboldholdet, fordi du er homoseksuel.

Staten skal også lovgive om, at du ikke må blive fravalgt til en jobsamtale på grund af dit køn, din seksualitet eller din hudfarve.

Man kalder rettighederne for menneskerettighederne, fordi de gælder for alle. Rettighederne skal sikre ligestilling og ikke-diskrimination for alle mennesker.

 

Unges seksuelle rettigheder

Menneskerettighederne vedrører også sundhed, seksualitet, køn, krop, sex og kærlighed og familie.

Man taler derfor om, at unge også har en række seksuelle rettigheder, herunder retten til at bestemme over deres egen krop, køn og seksualitet.

De seksuelle rettigheder bygger på FN’s Menneskerettighedserklæring fra 1948 samt en række konventioner, herunder Børnekonventionen, som beskytter børn og unge mod overgreb fra staten og voksne.

De 10 seksuelle rettigheder er:

1. Alle unge har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af køn og seksualitet – fx at du har ret til ikke at blive fravalgt til en jobsamtale, smidt ud af en sportsklub eller chikaneret på gaden på grund af din hudfarve, køn, seksualitet, udseende og funktionsevne

2. Alle unge har ret til medbestemmelse og aktiv deltagelse i samfundet – fx at du har ret til at være med i elevrådet på din skole, hvor du kan være med til at bestemme hvilke emner I skal undervises i på skolen, eller hvilken mad der sælges i kantinen.

3. Alle unge har ret til at bestemme over deres egen krop – fx at du ikke må udsættes for vold og seksuelle overgreb fra andre unge eller voksne.

4. Alle unge har ret til privatliv – fx at du har ret til at være på dit værelse uden at forældre kommer ind, at dine forældre ikke tjekker din mobiltelefon uden du har givet dem lov, at du kan have sex med den eller de personer, som du har lyst til, uanset køn, etnicitet etc., og at billeder er private (læs mere om nøgenbilleder og billeddeling uden samtykke).

5. Alle unge har ret til at bestemme over deres køn og seksualitet – fx at du selv må bestemme hvad det betyder for dig at være ”pige”, ”dreng”, ”non-binær”, eller noget helt andet. Du må selv bestemme, om du vil gå i kjole som dreng, eller om du vil have kort eller langt hår.

6. Alle unge har ret til at udtrykke sig om køn og seksualitet – fx at du gerne må tale frit om dit køn og din seksualitet med dine venner, forældre, lærere eller på sociale medier. Du har lov til at tale om dit køn og seksualitet, uden at andre håner dig for det.  

7. Alle unge har ret til sundhedstilbud, der fremmer deres seksuelle sundhed og trivsel - fx at du har ret til at have adgang til prævention (dvs. beskyttelse mod sexsygdomme og graviditet).

8. Alle unge har ret til viden, undervisning og rådgivning om krop, seksualitet og seksuel sundhed - fx at du har ret til at modtage seksualundervisning.

9. Alle unge har ret til selv at vælge, om de vil giftes, og om de vil have børn – og i så fald hvornår – fx at du har ret til at få en abort, hvis du bliver gravid og ikke ønsker at få børn lige nu. 

10. Alle unge har ret til, at staten bakker op om, at unge får opfyldt deres seksuelle rettigheder. – fx at staten har love mod krænkelser af rettigheder, såsom at det er ulovligt at tvinge nogen til at blive gift.