hate crime/
hadforbrydelse

Hvad er hadforbrydelser? 

"Hate crimes" eller hadforbrydelser er forbrydelser, der er rettet mod bestemte grupper af mennesker ofte minoriteter.

 

"Hate crimes" eller hadforbrydelser handler tit om en persons etnicitet, tro, køn eller seksuelle orientering.

Personer, som begår hadforbrydelser tager ofte udgangspunkt i en negativ antagelse eller fordom om andre personer. 

En hadforbrydelse er ikke kun en en forbrydelse mod et enkelt menneske, men en forbrydelse mod alle, der har samme etnicitet, tro, køn eller seksuelle orientering.

 

Mange typer af hadforbrydelser 

En hadforbydelse kan være mange ting. Det kan være fx være, at råbe eller sige noget forhånende direkte til andre mennesker.

Det er fx en hadforbrydelse, at råbe noget grimt og nedladende efter en person pga. personens hudfarve. 

Det kan også være en hadforbrydelse at sige noget offentligt, som skal få andre mennesker til at tage afstand fra en bestemt gruppe mennesker. Det kalder man også "hate speech" eller hadtale.

Det kan fx være hate speech eller hadtale, at lægge en video på Facebook, hvor man siger at alle, som har en bestemt religion er farlige, og at man skal lade være med, at have noget med dem at gøre. 

En hadforbrydelse kan også være at yde fysisk vold mod andre ved fx. at overfalde eller slå dem.

Det er fx en hadforbrydelse at skubbe og slå en ung kvinde på gaden, fordi hun går og holder hånd med sin kvindelige kæreste. Eller at flå hovedtørklædet af en pige med muslimsk baggrund.

 

Motiver for hadforbrydelser 

I følge Justitsministeriets offerundersøgelser fra 2005-2018 siger hvert 8. offer for vold, at motivet for forbrydelsen helt sikkert var motiveret af racisme. 

Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse. 

Hver 4. offer for vold siger, at volden mod dem helt var motiveret af af homo- eller transfobi.

Homofobi er negative eller hadefulde meninger, holdninger og adfærd rettet mod personer, som har en anden seksuel orientering end heteroseksualitet. Homofobi er ofte rettet imod homoseksuelle eller biseksuelle.

Ligesom at homofobi handler om diskrimination eller fordomme på baggrund af seksuel orientering, handler transfobi om at være udsat for negative eller hadefulde meninger, holdninger og adfærd på grund af ens køn.

Transfobi er ofte rettet imod transpersoner, non-binære, queers, og andre som bryder med normerne for køn og kønsroller.

Undersøgelser fra bl.a. Rigspolitiet og Finland, Sverige og Norge peger ligeledes på, at forbrydelser motiveret af racisme, er det mest udbredte motiv for hadforbrydelser.