abort

 

Abort er afbrydelse af en graviditet

Alle piger/kvinder har ret til at vælge at afbryde deres graviditet.

 

Man skelner mellem spontan abort og provokeret abort.
Provokeret abort er, når man selv vælger at få abort.
Spontan abort er derimod, når graviditeten går til grunde af sig selv.
Man kan få foretaget en provokeret abort på hospitaler og gynækologiske klinikker.
Der findes to metoder til abort, man kan vælge mellem, når man søger abort: Medicinsk abort og kirurgisk abort.
Du kan læse mere om abortmetoderne her.

 

Retten til abort

Man har ret til at få abort frem til udgangen af 12. uge i graviditeten.
Derefter kan man kun få abort med en særlig tilladelse fra et abortsamråd.
Ugerne i graviditeten regnes altid efter den første dag i ens sidste menstruation.
For at få en abort, skal man henvises af en praktiserende læge.
Det kan være ens egen læge, men det må også gerne være en anden praktiserende læge.
Lægen laver en gynækologisk undersøgelse for at vide, hvor langt man er henne i graviditeten.
Det er kun pigen/kvinden selv, der må bestemme om hun vil have en abort.
Hverken hendes forældre, kæreste eller ægtefælle, læge eller andre må bestemme for hende, om hun kan få abort eller ej.

 

Støttesamtale

Der kan være mange tanker, følelser og overvejelser forbundet med at træffe valg om at få abort.

For mange piger/kvinder kan det være en idé at tale med nogen om sine overvejelser.
Det er forskelligt, hvem man har lyst til at tale med om det.
Det skal bare være nogen, man føler sig tryg ved, fx en god ven eller et familiemedlem.
Måske kan det også være en ide at tale med den, man er blevet gravid sammen med.
Men du har også ret til en støttesamtale hos din læge.
Støttesamtalen er en samtale, hvor du kan få talt ud om alle dine tanker og overvejelser, før du træffer et valg om enten at afbryde graviditeten eller at gennemføre den.
Lægen har tavshedspligt.
Hvis du ikke ønsker at tale med din egen læge om det, kan du frit vælge en anden praktiserende læge.
Nogle regioner eller kommuner giver også mulighed for at få støttesamtaler udover hos lægen..
I Region Hovedstaden kan du fx finde hjælp og vejledning hos Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København.
Det er også muligt at tale med en socialrådgiver i sin kommune eller med Mødrehjælpen.
De kan hjælpe dig med at se på dine muligheder, hvis du gerne vil gennemføre graviditeten fremfor at afbryde den.
Samtalen skal ikke på nogen måde presse dig til at træffe et valg, men derimod oplyse dig om dine muligheder.
Du vil også blive tilbudt en samtale efter din abort.
Det er vigtigt at få talt en abort godt igennem, for det kan være følelsesmæssigt svært for nogen.
For andre betyder det ikke så meget.
Men det er ikke sikkert, at du kender din reaktion på forhånd.

 

Abort efter 12. uge

Ved særlige omstændigheder kan man søge om tilladelse til abort efter 12. uge.
De særlige forhold er:


• Barnet har risiko for en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
• Ens helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten
• Graviditeten skyldes voldtægt
• At man på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for barnet
• Hvis graviditeten eller fødslen vil være en alvorlig belastning for en


Abortsamrådet er den instans, hvor du kan søge om tilladelse til abort efter 12. uge i graviditeten.
Der findes et abortsamråd  i hver region.
Man kan søge samrådet om abort igennem sin egen læge eller en anden læge efter eget valg.

Det er også muligt at søge abortsamrådet selv direkte gennem ens region.

 

Læs meget mere om abort og graviditet her.


Foto: James Laurence Stewart