Seksualitet

 


Hvad er seksualitet?

Det er næsten umuligt at give en definition på seksualitet, fordi den består af så mange forskellige ting.

 

Seksualitet handler både om behov, lyst, følelser, nysgerrighed, kærlighed, ømhed, fantasi, forførelse, status, moral, bekræftelse og identitet i forhold til fx venner, kolleger, familie eller samfundet.

 

Ikke kun biologi

Tidligere mente man, at seksualitet i det store og hele kun drejede sig om biologi og om at sikre artens videreførelse - dvs. om at få børn.
I dag ved vi, at det er langt mere komplekst. 
For mennesker er ikke kun kroppe med biologiske funktioner – vi er også sociale.

Mennesker har seksuelle følelser, der ikke kun er knyttet til kønsorganerne. 

Seksuelle følelser og lyst kan også komme fra andre dele af kroppen eller opstå på baggrund af fantasier og stemning.  

 

Seksualitet er også noget socialt

Mennesker er desuden også altid en del af et samfund med bestemte regler, normer og idealer.
Og vi indgår altid i sociale fællesskaber med andre – med vores familie, venner, klassekammerater og kolleger.
Vi lever også i en verden med medier og kultur, fx film, musikvideoer, sociale medier, porno osv., der opstiller forskellige billeder og idealer for os.

Medier og kulturen opstiller billeder og idealer, som vi skal leve op til. Men vi kan også beslutte os for at bryde med dem - med de konsekvenser, som det kan have.
Seksualitet drejer sig derfor ikke kun om vores biologiske funktioner. Og formålet med seksualiteten er ikke kun at få børn.

Gennem seksualiteten opnår vi også samvær med andre, kommunikation, livsglæde, udlevelse af sine fantasier, identitet, bekræftelse og udvikling.   

 

Seksualitet i bevægelse

Seksualitet er også et ord, der siger noget om, at du føler dig tiltrukket af et eller flere mennesker – både følelsesmæssigt og seksuelt.

Mange oplever, at de føler sig tiltrukket af begge køn – og måske endda på samme tid.
Der er også mange, der føler sig tiltrukket af personer af det samme køn.
Og der er også rigtig mange, der tænder på det modsatte køn.

For nogle har seksualitet slet ikke noget med køn at gøre - de føler sig tiltrukket af fx en personlighed eller væremåde og ikke af et køn.


For nogle er en bestemt tiltrækning noget, der skifter og ændrer sig gennem livet.
For andre kan tiltrækningen ligge fast i mange år og pludselig skifte.
Og for andre igen kan den seksuelle og følelsesmæssige tiltrækning være den samme ved den seksuelle debut og langt op i livet.

At seksualitet er noget, der forandrer sig gennem livet er noget meget nyt.
Tidligere var der en udbredt holdning om, at menneskers seksualitet var et spørgsmål om biologi.
Man var, som man var, fordi man var født sådan.
Det handlede om, hvad der lå i ens gener, og hvordan ens hjerne var opbygget.

I dag ved vi, at seksualitet ikke er noget fast og forudbstemt.

Seksualiteten er derimod i bevægelse livet igennem.
Der er ingen fast opskrift eller plan for ens seksualitet.
Den er sin egen, og den er din egen.
Du bestemmer over, hvad du har lyst til, og hvad du vil med din seksualitet.

 

At definere sin seksualitet

Når vi taler om seksualitet, taler vi ofte om, hvilken seksuel præference du har eller hvilket køn du tiltrækkes af seksuelt og følelsesmæssigt.

Vi taler om at definere sin seksualitet eller opdage sin seksuelle identitet - dvs. om man er heteroseksuel, homoseksuel, biseksuel eller panseksuel.

Det er meget udbredt i vores samfund at opdele mennesker ud fra, om de er heteroseksuelle, homoseksuelle eller biseksuelle.
Det ser man både når vi laver befolkningsstatistik, diskuterer politik og rettigheder og taler om moral – dvs. om hvad der er rigtigt og forkert.
Men det er svært at dele mennesker op i disse grupper.

Og der er også mange, der ikke ønsker at definere sig som enten heteroseksuel, homoseksuel eller biseksuel, fordi de føler, at de bliver sat i bås.
Eksempelvis oplever mange at være tiltrukket både følelsesmæssigt og seksuelt af begge køn - og måske endda på samme tid. Eller at et køn ikke er afgørende for tiltrækningen.

Derfor er der mange, der ikke passer ind i den heteroseksuelle, homoseksuelle eller biseksuelle gruppe.
Problemet med opdelingen i hetero-, bi- og homoseksuelle er også, at heteroseksuelle - dem der er tiltrukket af det modsatte køn - i mange år er blevet set som normen og den rigtige måde at leve på.
Homoseksualitet og biseksualitet er derimod blevet set som det unormale og en forkert måde at leve på. Det kaldes også heteronormativitet.

Men der findes ikke nogen "naturlig", "normal" eller "rigtig" seksualitet.

Vi er alle forskellige og har forskellige seksualiteter.