Rettigheder

Hvad er rettigheder?

Rettighed betyder, at du har ret til et eller andet, og at staten har pligt til at sikre dig denne ret.

Rettigheder beskytter dig mod staten og mod andre borgere.

Staten skal eksempelvis lovgive om, at voksne ikke må slå eller begå overgreb mod børn og unge.

Det betyder også, at du har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af din hudfarve, køn, seksualitet eller fordi du har en funktionsnedsættelse og/eller sidder i kørestol.

Det betyder fx, at staten skal lovgive om, at du ikke kan sættes af fodboldholdet, fordi du er homoseksuel.

Staten skal også lovgive om, at du ikke må blive fravalgt til en jobsamtale på grund af dit køn eller din hudfarve.

Det er samtidig vigtigt, at staten sikrer, at disse love overholdes.

Rettigheder sikrer din frihed til at leve det liv, du ønsker.

Det betyder fx, at du har ret til din seksualitet, du har ret til at have et privatliv og du har ret til at bestemme over din krop.

Samtidig har du også selv et ansvar for ikke at krænke andre menneskers rettigheder.

 

 

Menneskerettigheder - dine rettigheder gælder alle

Menneskerettighederne er en række universelle rettigheder, der bygger på principper om ligestilling og ikke-diskrimination.

Menneskerettighederne vedrører også områder omkring seksualitet, krop, sex, kærlighed og reproduktion – dvs. at få børn.

Menneskerettighederne bygger på FN’s Menneskerettighedserklæring fra 1948 samt en lang række konventioner, herunder Børnekonventionen, som beskytter børn og unge mod overgreb fra staten og voksne.

Der er flere menneskerettigheder, som er vigtige for din seksuelle sundhed.

Nogle af de vigtigste menneskerettigheder er:

Retten til privatliv – fx at du har ret til at være på dit værelse uden at forældre kommer ind, at dine forældre ikke tjekker din mobiltelefon uden du har givet dem lov, at du kan have sex med den eller de personer, som du har lyst til, uanset køn, etnicitet etc., og retten til at fx billeder er private (læs mere om nøgenbilleder og hævnporno).

Retten til sundhed – fx at du har ret til at have adgang til prævention (dvs. beskyttelse mod sexsygdomme og graviditet).

Retten til familie – fx at du har ret til at bestemme hvem du vil leve sammen med, og at du ikke kan tvinges til at gifte dig med en person, som du ikke selv har valgt.

Retten til information – fx at du har ret til at modtage seksualundervisning.

Retten til ikke-diskrimination – som beskytter dig mod at blive fravalgt til en jobsamtale, vraget i en sportsklub eller chikaneret på gaden på grund af din hudfarve, køn, seksualitet, udseende og funktionsevne.

Disse rettigheder gælder for alle mennesker i verden.

Du skal huske på, at dine rettigheder også er alle andre menneskers rettigheder.

Det betyder jo, at man også skal respektere andres rettigheder.

Rettighederne giver ikke ubegrænset frihed til at gøre hvad som helst, men de giver de rettigheder, som er nedfældet i konventionerne.

 

Din ret til dit køn, din krop, din seksualitet

Der henvises kun få steder direkte til seksuelle og reproduktive rettigheder i FNs menneskerettighedskonventioner.

Disse rettigheder hører som nævnt ind under emner som retten til privatliv, til sundhed, til familie, retten til beskyttelse mod diskrimination og retten til beskyttelse mod tortur og nedværdigende behandling.

IPPF, en international organisation som arbejder med befolknings- og familieplanlægning, har med udgangspunkt i FN-konventionerne defineret seksuelle rettigheder som følgende:

1) ret til den højeste standard af seksuel sundhed, herunder adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser

2) ret til at søge, modtage og dele information om seksuel sundhed

3) ret til seksualundervisning

4) ret til kropslig integritet

5) ret til valg af partner

6) ret til at vælge om man vil være seksuelt aktiv eller ej

7) ret til at have seksuelle forhold med dem man har lyst til

8) ret til at giftes med den man har lyst til

9) ret til at bestemme hvor og hvornår og om man vil have børn

10) ret til at stræbe efter et tilfredsstillende, sikkert og dejligt sexliv