Spørgsmålet er lavet af Sexlinien for Unge som eksempel på et spørgsmål, vi ofte bliver stillet

Hvad er mest sikkert af beskyttelse?

Dreng/Mand

Spørgsmål:

Jeg prøver at finde ud af, hvad der er den mest sikre beskyttelse mod graviditet. Kan I give nogle vejledende procensatser for "sikkerheden" ved brug af forskellige slags beskyttelse mod graviditet: P-piller, spiral, kondom og pessar?

Svar:

Hej! Lægerne gør sikkerheden op ved at se på, hvor mange kvinder der bliver gravide, når de bruger den samme præventionsform gennem et år. Hvis 100 kvinder fx bruger p-piller i et år og der opstår én graviditet, så er sikkerheden ved p-pillerne 99 %.

Den måde at gøre sikkerheden op på kombinerer teorien og den medicinsk viden bag en præventionsform med helt almindelige menneskers brug af præventionsformen.

Sikkerheden handler jo både om, hvor godt præventionen virker både medicinsk og når mennesker selv skal bruge den. Jo sværere en præventionsform er at anvende, jo mindre sikker er den. Derfor har p-stav en højere sikkerhed end p-piller, fordi kvinden som bruger p-staven ikke skal huske at gøre noget, mens kvinden der bruger p-piller skal huske en pille hver dag. På den måde er p-piller er næsten 100 % sikre. Minipiller er ca. 98 % sikre. Spiralen er ca. 98 % sikker og pessar er ca. 97 % sikker.

Du kan læse mere på Sexlinien om prævention mellem mænd og kvinder her.

Hilsen Sexlinien.