seksuelle overgreb / voldtægt

Hvad er seksuelle overgreb og voldtægt?

Et seksuelt overgreb eller en voldtægt er, når nogen har sex med en anden uden at den anden har sagt eller vist, at vedkommende ville have sex. Voldtægt er et samleje uden samtykke.

 

Seksuelle overgreb og voldtægt er, når en person for eksempel har oralsex, analsex eller samleje i skeden med en anden person, men ikke fået samtykke

Det er også et seksuelt overgreb, hvis man tvinges til at se en anden person onanere eller til at se porno.

Eller hvis nogen har sex med en, der ikke kan sige om det er ok at man har sex med dem, fx. bevidstløse eller meget fulde personer.

Både børn, unge og voksne og personer af alle køn kan udsættes for eller begå seksuelle overgreb.

Nogle seksuelle overgreb sker måske på nettet eller de sociale medier - fx som billeddeling.

De fleste seksuelle overgreb og voldtægter sker mellem to mennesker som kender hinanden i forvejen, mens de færreste sker ved at en vildt fremmed person pludselig begår overgreb mod en anden.

Hvis en person over 22 år har samleje med et barn under 15 år, straffes det som voldtægt.


Overgreb blandt unge

De fleste unge som har været udsat for seksuelle grænseoverskridelser og overgreb, har været udsat for dem fra andre, jævnaldrende unge som de allerede kender eller møder.

Seksuelle overgreb sker ofte mellem personer, der møder hinanden til en fest eller i byen, og mellem personer der er kærester eller ekskærester.

Det kan være uoverensstemmelser, jalousi og afviste følelser, der kan føre til  vold og overgreb mellem to eller flere personer.

Det kan også være misforståelser af hinandens signaler og kropssprog. Måske har man flirtet eller haft gang i et seksuelt spil til en fest, på dansegulvet eller er gået hjem fra festen sammen. 

Men bare fordi du har flirtet eller kysset med én eller I er taget hjem sammen, betyder det ikke nødvendigvis at du har lyst til sex. Det er kun dig, som bestemmer over din krop og din lyst, og alle har ret til at bestemme over deres krop og seksualitet.


Seksuelle overgreb er strafbare

Seksuelle overgreb er altid forbudte ifølge loven.

Loven omkring seksuelle overgreb og voldtægt er baseret på samtykke. Det vil sige, at hvis man ikke er blevet enige om at have sex, altså har givet sit samtykke, så er det en voldtægt. 

Man behøver altså ikke være udsat for tvang, vold eller trusler om vold fra en gerningsperson før det er en voldtægt eller et seksuelt overgreb.

Der gælder nogle særlige omstændigheder ved seksuelle overgreb mod børn og unge. 

Straffen er eksempelvis hårdere, hvis man dømmes for et seksuelt overgreb mod børn.

 


 

Reaktioner efter et overgreb

Ofte kommer der nogle psykiske og fysiske reaktioner efter overgrebet.

Reaktionerne kan være meget forskellige fra person til person, men de kan for eksempel være angst, træthed, søvnproblemer, følelser af urenhed, svært ved at huske, humørsvingninger og en følelse af skyld.

Følelser af skyld, skam eller urenhed står tit i vejen for at søge hjælp. Det er nødvendigt, du ved, det aldrig er din skyld, hvad du blev udsat for.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, er det vigtigt, at du søger få hjælp til at håndtere det.

Selv om du kan opleve, at det er svært at tale om, er det alligevel vigtigt at tale med en person, som du har tillid til, og som kan hjælpe dig.

Det kan være én, du  kender i forvejen, for eksempel en lærer eller en ven eller særlige steder, hvor man kan få hjælp og rådgivning.

 

Rådgivning og hjælp

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du få hjælp. Er det lige sket eller er sket for kort tid siden, kan du få hjælp hos Politiet eller de regionale Centre for voldtægtsofre.

Er der gået længere tid siden, du har været udsat for et overgreb, kan du få hjælp hos Offerrådgivningen. Voksne som har været seksuelt misbrugte som børn kan få hjælp hos et Center for seksuelt misbrugte, der findes tre steder i landet.

Har du været udsat for et digitalt overgreb, hvor seksuelle billeder eller nøgenbilleder af dig er blevet delt eller du er blevet tvunget til at dele dem, kan du søge støtte og vejledning hos Red Barnet/SletDet.

Har du oplevet kærestevold eller vold fra en du dater og er du mellem 16-24 år, kan du få hjælp til at bearbejde oplevelsen og få redskaber til at undgå kærestevold gennem projektet Voldsom Kærlighed.