Hvem driver Sexlinien?

Sex & Samfund driver Sexlinien for Unge

Sex & Samfund er en forening, der arbejder for alle menneskers seksuelle og reproduktive rettigheder.

Foreningen kæmper for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet gennem at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om køn, krop, seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort.

Det er foreningens nationale chef der har det overordnede ansvar for rådgivningen på Sexlinien for Unge, mens det faglige ansvar og den daglige drift varetages af en national projektleder.

Læs mere om foreningen på sexogsamfund.dk.

Sex & Samfund er stiftet i 1956 for bl.a. at arbejde for retten til fri abort, for seksualundervisning og for præventionsoplysning.

Foreningen har siden sin stiftelse i 1956 været medlem af verdens største familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation (IPPF) som arbejder i 172 lande med oplysning om prævention, sexsygdomme, abort og graviditet, fx sikre fødsler og mødredødelighed.

Du kan læse mere på IPPF.org.