Akkrediteret rådgivning

Akkrediteret rådgivning

Sexlinien for Unge har gennem mange år arbejdet for at have en høj kvalitet i sin rådgivning til børn og unge.

Vores rådgivning har siden 2017 været akkrediteret af Brancheorganisationen RådgivningsDanmark. Akkrediteringen skal gentages hvert fjerde år, men der laves desuden årlige opfølgninger på kvaliteten.

Vi er akkrediteret rådgivning i perioden 2021-2024, hvor vi skal gennemgå genakkreditering.

 

Hvad betyder det at være akkrediteret?

Betegnelsen akkreditering dækker over en vurdering af, om en rådgivning lever op til et sæt fælles kvalitetsstandarder for rådgivningstilbud. I samarbejde med rådgivningsbranchen selv har RådgivningsDanmark udviklet en akkrediteringsordning med fælles kvalitetsstandarder, der er skræddersyet til rådgivningstilbud. 

I virkeligheden betyder det, at andre som også laver rådgivning og ved en masse om det, har tjekket, at Sexliniens rådgivere er gode til at rådgive børn og unge.

 

Sådan foregår en akkreditering

Rådgivningen udarbejder først en kvalitetsbeskrivelse ud fra RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Et uddannet auditorteam gennemgår kvalitetsbeskrivelsen og forbereder besøg hos rådgivningen.

Auditorerne tager på auditbesøg og interviewer ledelse, ansatte og frivillige samt observerer rådgivning.

På baggrund af deres rapport fra besøget hos rådgivningen træffer akkrediteringsnævnet afgørelse om akkreditering. Og hvis rådgivningen lever op til kvalitetskravene, bliver den akkrediteret og får RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. Hvis ikke, skal rådgivningen genansøge om at blive akkrediteret og gennemgå hele forløbet forfra.