interkøn

Hvad er interkøn?

Interkøn betyder, at man er født med en form for fysisk variation i forhold til ens køn.


At være interkøn handler om, når sammensætningen af de ydre eller indre kønsorganer, kønshormoner eller kønskromosomer er forskellige fra det, vi er vant til at tænke på.

Det kan fx være at man både har, hvad der ses som mandlige og kvindelig kønstegn. At man ikke helt entydigt har kvindelige kønstegn. Eller at man ikke helt entydigt har maskuline kønstegn.  

Eksempelvis kan man være født med kønstegn, der både ligner en pik og en skedeåbning, eller slet ikke nogen af delene.
.
 

Flere køn end kun mand og kvinde

Interkøn åbner nemlig for en bredere forståelse af køn og eksistensen af flere køn end det vi normalt kalder 'mand' og 'kvinde'.

I dag ved vi, at der findes mange interkønnede personer, og det ikke er noget man kan se, om en person er interkøn.

Man kan nemlig have nogle kønstegn uden på sin krop, og andre kønstegn inden i sin krop.

Og nogle kommer kønstegn kommer først til udtryk, når personen kommer i puberteten.

Andre finder måske først ud af det som voksne, fordi de oplever ikke at kunne få børn.

 

Den komplekse biologi

Et menneskes biologiske køn kan være sat sammen på mange flere måder, end kun som mand eller kvinde.

Det biologiske køn består både af kønskromosomer, kønshormoner, ydre kønsorganer og kønskirtler (tekstikler og æggestokke)

De fleste, som er tildelt kønnet kvinde har to X-kromosomer, og de fleste, som er tildelt kønnet mand har både et X-kromosom og et Y-kromosom.

Kromosomerne er med til at bestemme, hvor meget af hvilken slags kønshormoner ens krop kommer til at producere.

Både mænd og kvinder har mandlige og kvindelige kønshormoner i kroppen, men i forskellige mængder afhængigt af kromosomsammensætningen.

Interkønnede kan godt have det mandlige Y-kromosom og testikler, men også have kvindelige ydre kønsorganer.

Eller have to X-kromosomer og æggestokke, men også mandlige ydre kønsorganer.

Interkønnethed handler ofte om, at man har mere end to kønskromosomer, fx to X-kromosomer og et Y-kromosom.

Eller at man har en genetisk fejl, som gør, at ens krop ikke reagerer på et bestemt kønshormon som det gør hos de fleste.

 

Køn er noget personligt

Hvis man helt eller delvist har kønsorganer fra flere køn, kan man vælge at tackle det på forskellige måder.

Nogle er helt åbne omkring det, andre fortæller det kun til de nærmeste, eller måske kun til forældrene og lægen.

Hvis man er forælder til et interkønnet barn, kan det være svært at forholde sig til, hvad eller om man skal gøre noget.

Før i tiden blev interkønnede børn opereret, så de fik et ”tydeligt” køn.

Det gør man ikke længere, fordi man ikke kan vide, hvilket køn barnet selv vil opleve og udtrykke sig som.

Køn er nemlig meget mere end bare biologi, og derfor er ikke en beslutning man bare lige kan tage.

Det er noget barnet selv bliver klar på gennem sin opvækst.

Man opererer heller ikke automatisk på kønsorganerne længere, fordi operationer kan ødelægge følsomt væv og nerver, som kan have stor betydning for den personens sexliv.

Selv om man ikke længere automatisk opererer interkønnede børn, vælger mange interkønnede at blive behandlet med kunstige kønshormoner.