Stealthing / fjernelse af kondom uden samtykke

 

Hvad er stealthing?


Stealthing er et seksuelt overgreb, hvor en person under et samleje med kondom fjerner kondomet uden at sexpartneren opdager det.  

 

Stealthing kan f.eks. være, når to personer gerne vil have sex i skeden eller analsex, men det ene person siger at hun/han kun vil have sex, hvis det er med kondom. Midtvejs i samlejet trækker den ene person kondomet af uden at sige noget, og uden den anden opdager det, og forsætter samlejet.

Det kan også være, at den ene person på eget initiativ tager kondom på inden et samleje, men ombestemmer sig, og fjerner sit kondom uden at fortælle det til sin sexpartner. 

 

Hvorfor er stealthing et overgreb?

Stealthing er et overgreb fordi, den person der bliver udsat for at den anden fjerner kondomet, ikke har mulighed for at trække sit samtykke til sex tilbage, efter den anden person har fjernet kondomet. Det betyder, at når en har begået stealthing, har vedkommende haft sex uden samtykke.

Det er også et overgreb fordi, stealthing fratager den ene person muligheden for at bestemme, om samlejet skal være beskyttet eller ej. Det betyder, at personen der er offer for stealthing, mister retten til at bestemme over sin egen krop, og hvad for noget sex, personen har med sin krop.

Det er ikke okay at begå stealthing fordi, stealthing er et seksuelt overgreb som kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for ofret.

 

Mange bliver måske udsat for stealthing

Man ved ikke hvor mange i Danmark, der har været udsat for stealthing, da vi i Danmark ikke har undersøgt det. Men den nyeste forskning fra USA og Australien peger på, at mange mennesker bliver udsat for stealthing.

Her viser et studie, hvordan 19% af de piger/kvinder og 5% af de drenge/mænd, man har spurgt, fortæller at de har været ofre for stealthing. I et andet studie svarer helt op til 32% af de adspurgte piger/kvinder, at de har været udsat for stealthing.

Selvom vi ikke har undersøgelser fra Danmark, vil man kunne forvente, at også mange danskere bliver udsat for stealthing.

De fleste unge som har været udsat for at få overskredet deres seksuelle grænser eller for seksuelle overgreb, altså også stealthing, har været udsat for dem fra andre, jævnaldrende unge, de allerede kender eller har mødt.

Stealthing sker ofte mellem personer, der møder hinanden til en fest eller i byen, og mellem personer der er kærester eller ekskærester. Man ved desuden, at dem der begår stealthing ofte er under påvirkning af alkohol. Det er dog ikke altid tilfældet.

 

Bliver man straffet for det?

Sex uden samtykke er ulovligt ifølge dansk lovgivning, men stealthing er ikke specifikt nævnt i den danske lovgivning. Derfor vil stealthing med al sandsynlighed ikke blive straffet, sådan som den danske lovgivning er i dag. 

Det betyder, at det lige nu er op til hver enkelt politikreds, hvordan de vil håndtere en sag med stealthing. Kommer en anmeldelse om stealthing i en retssal, vil det være op til en dommer i retssystemet at vurdere om man skal straffes, hvis man har begået stealthing.

Et flertal i straffelovrådet mener derfor, at stealthing bør nævnes specifikt i lovgivningen, for at det er muligt at straffe en person, som har begået stealthing. Straffelovrådets opgave er at foreslå justitsministeriet, hvordan man kan forholde sig i forskellige spørgsmål om lovgivning om straf.

I andre lande end Danmark er folk blevet dømt for stealthing. Det gælder i Australien, hvor stealthing er specifikt nævnt i loven, men også i Schweiz har to mænd fået fængselsstraffe, i forbindelse med stealthing.

Selvom stealthing med stor sandsynlighed ikke kan straffes i en dansk retssal lige nu, er det stadig et overgreb, og noget som er forkert at gøre mod andre.

Det er forkert at gøre, fordi alle skal have ret til at sige nej til samleje uden kondom selvom de allerede har sagt ja til sex med kondom.

Det er også forkert fordi, stealthing udsætter en person for risiko for sexsygdomme eller ufrivillig graviditet uden de har haft mulighed for selv at beslutte, hvilken risiko de vil udsætte sig for.

Det er også forkert, fordi det er en grænseoverskridende handling, og ofre for stealthing vil oftest have en meget dårlig oplevelse, som også kan kræve hjælp til at komme videre fra.

 

Reaktioner efter stealthing

For nogle kan det tage tid at opdage og erkende, at det har været udsat for stealthing. Ofre for stealthing kan opleve psykiske og fysiske reaktioner efter overgrebet. Reaktionerne kan være helt forskellige fra person til person.  

Det kan f.eks. være at man føler sig mere træt eller ked af det end normalt. Det kan også være, at man har problemer med at sove eller føler sig uren. Mange oplever også, at de har skyldfølelse eller skammer sig over det, der er sket.

Mange ved ikke, at de rent faktisk er blevet udsat for et overgreb, når de har oplevet stealthing. Dertil kan følelser som skyld og skam gøre det svært at søge hjælp, efter man har oplevet stealthing.

Det er aldrig din egen skyld, hvis du er blevet udsat for stealthing.

 

Hjælp og rådgivning

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb som fx. stealthing, er det vigtigt at du søger hjælp til håndtere de følelser og reaktioner, du har fået efter overgrebet.

Selvom det kan være svært at tale om, kan det være en god hjælp at tale med en person, som du har tillid til og som kan hjælpe dig.

Det kan være en person, som du allerede kender godt i forvejen, f.eks. en lærer, en ven eller et familiemedlem, som du føler dig tryg ved at tale med. Det kan også være et sted, hvor man kan få hjælp og rådgivning.

Hvis du har været udsat for stealthing eller et andet seksuelt overgreb, kan du få hjælp. Læs mere om at få hjælp på undersiden om seksuelle overgreb. Du kan også bruge nogle af boksene til højre, der linker til sted med hjælp.