unge og Porno

 

Forskellige holdninger til porno

Nogle unge kan lide porno og ser det flere gange om ugen. Eller måske flere gange om dagen. Andre synes, at porno er ulækkert, eller tænder måske bare ikke på det. Og så er der alle dem midt imellem.
 

Der er mange forskellige holdninger til porno, og ingen er mere rigtige end andre. En stor undersøgelse med unge fra Norden fra 2006 viser, at langt de fleste har set porno enten i tv, på nettet eller i pornoblade, inden de er fyldt 14 år.

 

Piger ser også porno

Mange tror måske, at der er mange flere drenge end piger, der har set porno, men den nordiske undersøgelse viser, at forskellen ikke er så stor.

Selv om 99 procent af drengene siger, at de har set porno inden de fyldte 14 år, så har mange piger også set porno.

Ifølge undersøgelsen har 86 procent af pigerne således også set porno inden de fyldte 14 år.

De fleste unge – både drenge og piger – har altså set porno inden de har sex første gang, men der er forskel på, hvorfor de gør det.

Drengene siger, ifølge undersøgelsen, at de hovedsageligt ser porno, fordi de har lyst. Pigerne siger i højere grad, at de ser porno for sjov skyld eller fordi de er nysgerrige.

Men der selvfølgelig også piger, der ser porno, fordi de har lyst, og fyre, der ser det, fordi de er nysgerrige.

Det kan være svært at sige hvornår nysgerrighed bliver til lyst. Måske begynder man at se porno, fordi man er nysgerrig, og så finder man ud af, at man har lyst til det.

 

Spejler sig i porno

Gert Martin Hald, som forsker i pornografi, mener, at de unge bl.a. bruger porno til at spejle sig i, fordi de er optaget af, hvad andre synes.

En del af de unge i den nordiske undersøgelse siger da også, at de har fået lyst til at prøve det, de ser. Der er altså nogle unge, der bliver inspireret af de ting, de ser i porno, og kopierer det til deres eget sexliv.

En del af dem synes, det er stimulerende og lærerigt, men der er også en gruppe unge, som ikke synes, det er rart.

 

Forventninger og præstationsangst

Ifølge Gert Martin Hald kan nogle af de negative effekter ved at kopiere ting fra pornoen være, at de unge får præstationsangst.

Det kan fx være i forhold til kroppen, og hvordan man skal se ud. Det kan også være i forhold til ens grænser, og hvad man føler at man skal gå med til, når man har sex med en anden person. Og det er selvfølgelig uheldigt.
Men ifølge forskeren er det altså en relativ lille gruppe, der bliver påvirket negativt af pornoen. Resten, omkring 85 procent af de unge, ved godt, at porno ikke giver et realistisk billede af sexlivet.
Ikke desto mindre bør unge være kritiske over for, hvad de ser i pornoen. Den er fabrikeret, og den er fiktion. Men det betyder ikke, at man ikke kan lade sig inspirere.

Man kan godt bruge pornografi, hvis man gør det med omtanke, mener Gert Martin Hald.

 

Piger og drenge bruger porno forskelligt

Selv om mange drenge og piger har skiftet bekendtskab med porno, så er der, ifølge den nordiske undersøgelse, stor forskel på, hvordan pornoen bruges af de unge.

Her vinder drenge/mænd både på, hvor ofte de ser porno, og hvor meget tid de bruger på det. Og det kan der ifølge Gert Martin Hald være flere forklaringer på.

En af dem kan være, at pornoen traditionelt har været en del af en drengekultur:

- Traditionelt har drenge byttet pornoblade og videofilm, senere cd-rommer, og nu mobilbilleder, links eller noget andet. Den type socialisering har man ikke set blandt piger eller kvinder.

Det betyder også, at selve tilladelsen og udfoldelsen er større blandt drenge, siger Gert Martin Hald og tilføjer:
- En anden forklaring kan være, at ligestillingen endnu ikke har slået igennem inden for produktionen og brugen af porno.

Hvor drenge/mænd ikke kan komme højere op i deres brug af porno, så er pornoindustrien begyndt at interessere sig for at lave andre former for porno, som er mere direkte henvendt til piger/kvinder for måske at kunne øge deres forbrug af porno.

Og det ser ud til at virke. Når der skabes porno, som rammer de kvindelige fantasier, ser piger/kvinder også mere porno.

 

Ja tak og nej tak til porno

Gert Martin Halds råd til unge er at de lærer at sige ja tak til det, de har lyst til og nej tak til det, de ikke har lyst til – uanset om det er fremstillet som normalt eller unormalt i samfundet, i pornografi, blandt venner eller noget andet.

- Pornoen kan fremstille nogle former for seksualitet som normale og nogle som unormale. Det betyder ikke, at det er sådan. Det er vigtigt selv at mærke efter, hvad der føles rigtigt og forkert.

- Lige så ophidsende og lærerig porno kan være, hvis man har lyst til det, og bruge det man ser, lige så frastødende og ubehageligt kan det være, hvis man føler, at det overskrider ens grænser.

Ifølge Gert Martin Hald kan man altså godt bruge porno og lade sig inspirere af det, men det bør gøres med omtanke, og man må huske at stille sig kritisk over for det, man ser.