KøbeSex

Købesex betyder køb og salg af seksuelle ydelser

 

Købesex betyder, at man modtager betaling for sex.

Betalingen er ofte et pengebeløb, men kan også ske i form af gaver, tøj eller andre modydelser.

Hvad den seksuelle ydelse består i, er noget de involverede parter aftaler - og det kan være fx oralsexhandjob eller samleje.

Hvis man bliver tvunget til at sælge seksuelle ydelser, eller bliver presset til at gøre noget, som man ikke har lyst til, er der tale om et seksuelt overgreb, som er en kriminel handling, hvor den der begår overgrebet kan straffes.

I Danmark er det kriminelt at købe seksuelle ydelser af personer der er under 18 år.  

De fleste undersøgelser viser, at de unge, der har erfaring med købesex, er både piger/kvinder og drenge/mænd - både som dem der køber og sælger seksuelle ydelser.
 

Prøvet det en eller flere gange?

Købesex kan foregå på mange forskellige måder.

For dem der prøver at købe eller sælge seksuelle ydelser, kan det både være noget, som de kun prøver én gang eller flere gange.

Det kan fx være en ung mand, der gerne vil prøve at sælge sex, fordi han måske finder det pirrende at prøve.

Det kan også være en ung kvinde, der vælger at betale for sex, fordi hun gerne vil have sin seksuelle debut.

Der er også nogle unge der begynder at sælge seksuelle ydelser af mere negative grunde for at få dækket et socialt behov, fx et ønske om at få omsorg, beskyttelse eller en seng at sove i.

For nogle få personer bliver det en fast ting at enten købe eller sælge seksuelle ydelser.

Det kan således blive levevej for en kortere eller længere periode.

Og det kan være svært at stoppe igen, hvis man gerne vil det, på grund af de penge, man tjener ved at sælge seksuelle ydelser.

 

Forskellige typer af købesex

Man taler ofte om tre typer af købesex eller prostitution, nemlig klinikprostitution, escortprositution og gadeprostitution.

Det er meget svært at gøre op, hvor mange, der sælger seksuelle ydelser eller arbejder inden for prostitutionsbranchen.

Der arbejder i dag også en del udenlandske kvinder i branchen i Danmark, som gør det svært at tælle, hvor mange der aktuelt arbejder med at sælge seksuelle ydelser.

Det skyldes blandt andet, at køb og salg af seksuelle ydelser stadig er et stort tabu i samfundet.

En stor undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet i 2011 viser, at der findes cirka 3.200 personer, der sælger købesex i Danmark om året.

Mange af dem der sælger sex, gør det ikke hver dag, men kun nogle gange eller i kortere perioder.

En del af de personer, der rejser til Danmark for at sælge sex, er også kun her i landet i en del af året.

Socialforskningsinstituttets "øjebliksbillede" af prostitutionen i Danmark i 2011 viser, at der arbejder cirka 1.633 personer i klinikprostitution om året.

Cirka halvdelen af de personer, der arbejder på klinikkerne, er fra udlandet.

Man regner med, at cirka 903 kvinder arbejder med escortprostitution i Danmark om året.

Der arbejder cirka 600 udenlandske kvinder i gadeprostitution om året i Danmark.

Det betyder ikke, at der er 600 sexarbejdere på gaden hver dag i Danmark, men nok nærmere omkring 30-60 personer.

Center mod Menneskehandel finder hvert år blandt de cirka 1.000 migranter, som de har kontakt med, mellem 50-60 udenlandske kvinder, der er handlet og tvunget ud i sexarbejde.

Undersøgelsen fra 2011 sætter også tal på den mandlige prostitution i Danmark.

Det anslås, at der arbejder omkring 100 mænd i prostitution i Danmark om året.

 

Unge og købesex

Der findes ikke mange undersøgelser af unges erfaringer med købesex.

De fleste undersøgelser peger på, at det er ganske få unge under 18 år, der har erfaringer med at sælge seksuelle ydelser.

Det drejer sig om cirka 1 til 2 procent af en teenageårgang.

I en stor undersøgelse af 15-24 åriges holdninger til sex fra 2006 angav kun 1 procent, at de havde personlige erfaringer med salg af seksuelle ydelser.

En undersøgelse fra 2002 peger på, at unge, der har erfaring med at sælge seksuelle ydelser, generelt kan inddeles i to grupper.

Der er en lille gruppe af socialt udsatte og ofte stofmisbrugende unge, der sælger seksuelle ydelser på ubestemt tid for pengenes skyld.

Og så er der en større gruppe af mere velfungerende og ressourcestærke unge, der én eller få gange prøver at sælge eller bytte seksuelle ydelser for modydelser, gaver eller mindre pengebeløb.

Velfungerende og ressourcestæke unges salg og bytte af seksuelle ydelser kaldes også for "skyggeprostitution" eller "prostitutionslignede adfærd".

Og selv om medierne indimellem skriver en del om denne type købesex, forekommer det forholdsvist sjældent blandt unge.

 

Holdninger til købesex

Om købesex er forkert eller rigtigt, når det sker frivilligt mellem to eller flere parter, er et moralsk spørgsmål, som den enkelte selv må tage stilling til.

I den danske befolkning synes holdningen til købesex generelt at være forholdvis afslappet og pragmatisk.

Der har dog i de senere år været en større debat om købesex i Danmark, hvor ønsket om at forbyde købesex - dvs. gøre det strafbart at købe seksuelle ydelser af andre personer - blevet fremsat igen og igen med blandt andet Sverige som forbillede.

I Sverige besluttede regeringen i 1999 at gøre det strafbart at gå til en prostitueret i et forsøg på at begrænse prostitution.

En anden position i debatten om købesex peger på, at et forbud mod købesex ikke løser nogen problemer.

Man ønsker i stedet at give sexarbejderne rettigheder, legalisere deres arbejdspladser og derved forsøge at skabe gode arbejdsforhold, bredre sundhed, en højere sikkerhed samt mindske risikoen for tvang og udnyttelse.

Denne position i debatten henviser ofte til New Zealand, hvor man har valgt at legalisere prostitution og arbejde for at sikre sexarbejdere rettigheder og bedre arbejdsforhold.

Når det gælder unges køb og salg af sex, mener de fleste i Danmark, at samfundet har et særligt ansvar for at begrænse, at unge sælger seksuelle ydelser.

 

Unges holdninger til købesex

Unges holdninger til købesex er dog mere forskellige.

I en undersøgelse fra 2006 sagde 30 % af drengene og 8 % af pigerne, at de principielt fandt det acceptabelt at tage imod betaling for sex.

Samtidig gav 62 % af drengene og 87 % af piger udtryk for, at de finder det helt eller delvist uacceptabelt at tage imod betaling for sex.

Holdningen til købesex er således forholdvis negativ blandt unge.

Mange unge - især drenge - har en mere pragmatisk tilgang, hvor beslutningen om at købe eller sælge sex eller ej træffes af den enkelte selv.

 

Lovgivning om købesex

I Danmark er købesex og prostitution ikke forbudt, men området er reguleret af en række love.

Lovgivningen om købesex i Danmark er baseret på, at man ser prositution som et socialt problem, som man skal forsøge at afhjælpe - uden tvang eller totalforbud som fx i Sverige.

Den enkeltes ret til at bestemme over, hvad han eller hun vil bruge sin krop til anerkendes således, men det betyder ikke, at det er helt lovligt at sælge seksuelle ydelser.

I Danmark har det siden 1999 været forbudt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år. Strafferammen er op to års fængsel.

Siden 1999 har det i Danmark været tilladt for den enkelte at tjene penge som prostitueret, hvis man er over 18 år. Der skal betales skat og moms af indtægten.
Det er nødvendigt at lade sig registrere som selvstændig erhvervsdrivende, hvis man tjener penge på at sælge seksuelle ydelser.
Købesex og prostitution er dog ikke anerkendt som et legalt erhverv på linje med fx at være massør, frisør eller murer.

Der findes ikke de samme rettigheder som ved andre jobs i forhold til sygedagpenge, mulighed for fagforening, pensionsopsparing og så videre.