heteronormativitet

 

Hvad er heteronormativitet?

Heteronormativitet er et begreb for den udbredte norm og forventning i samfundet om, at du skal være og leve som heteroseksuel.

 

Forventningen er: Hvis du er en dreng, forventes du at have lyst til piger, og hvis du er en pige, forventes du at have lyst til drenge.

Den heteroseksuelle norm er således en opfattelse eller holdning om, at det monogame forhold mellem en mand og kvinde er den rigtige og eneste skabelon du kan leve dit liv efter.

Eller sagt på en anden måde: hvis du fødes som dreng, skal du have lyst til at være en dreng på en særlig måde, der har lyst til piger, der vil være kærester med piger og leve sammen med piger.

Men det er langt fra alle der har lyst til at følge denne faste skabelon.

Den måde, du udtrykker dit køn og udlever din seksualitet på er ikke noget der ligger fast fra dag 1, men kan skifte og forandre sig gennem ungdommen og voksenlivet. 

Mange oplever eksempelvis i løbet af deres liv at være tiltrukket både følelsesmæssigt og seksuelt af begge køn – og måske endda på samme tid.

 

Heteroseksuelle springer ikke ud

At heteroseksualitet er en norm – dvs. at du forventes at tænde på det modsatte køn – ses bl.a. af, at alle andre slags seksualiteter, fx homoseksualitet og biseksualitet, generelt opfattes som afvigelser fra heteroseksualitet.

Det betyder, at alle dem, der ikke er heteroseksuelle, opfattes som mindre værd og mindre accepterede end heteroseksuelle.

Homoseksuelle og biseksuelle skal eksempelvis ofte forklare, hvorfor de bliver homoseksuelle og fortælle, hvornår de fandt ud af deres seksualitet og ”sprang ud”.

Det samme gælder ikke for heteroseksuelle. Det skyldes, at det i samfundet – og i medierne, på skoler og uddannelser, sundhedsvæsenet, kirken osv. – tages for givet og ’naturligt’, at man er heteroseksuel.

Historisk set har fx homoseksualitet været set som en ’perversion’ eller sygdom. Transkønnethed er siden januar 2017 ikke mere på listen over psykiatriske sygdomme

Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede har heller ikke haft samme rettigheder som heteroseksuelle – og disse grupper må stadig i dag ofte leve med fordomme og stigmatisering fra samfundet og andre mennesker.

 

Heteroseksualitet var en perversion

Heteroseksualitet er – lige som alle andre seksualiteter – formet af den historiske og samfundsmæssige udvikling.

Det betyder, at det seksuelle samvær mellem kvinder og mænd til alle tider har haft forskellig betydning og værdi i samfundet.

Termen heteroseksualitet blev først lanceret i midten af 1800-tallet som betegnelse for sex mellem kvinder og mænd der ikke havde til formål at skabe børn – dvs. sex der udelukkende var motiveret af lyst til at være sammen seksuelt.

I 1800-tallet var det normen, at sex først og fremmest skulle  føre til, at man satte børn i verden. Lysten til at være sammen med den anden person var mindre vigtig.

Heteroseksualitet var derfor lige så unormalt som alle andre former for seksuel adfærd, der ikke havde som mål at sætte børn i verden. Heteroseksualitet gik for at være en perversion!

Det var først senere, da kernefamilie, ægteskab, forplantning og seksualitet blev koblet tættere sammen, at heteroseksualitet blev ophøjet til den bærende princip for, hvordan vi opfattede køn og seksualitet.

 

Bryde heteronormens dominans

Forskere og queer-aktivister bruger begrebet heternormativitet til at udforske og kritisere normen om, at alle forventes at være heteroseksuelle.

De ser  kritisk på den måde, som eksempelvis lovgivningen, medierne, kirken eller seksualundervisningen kan være med til at støtte og fastholde den heteroseksuelle norms dominans.

I lovgivningen kan man bryde den heteroseksuelle norm ved at sikre at transkønnethed også accepteres som en kønsidentitet på lige fod med kategorien mand og kvinde.

I medierne kan man bryde heteronormen ved at sikre, at der ikke kun vises musikvideoer, hvor kvinder og mænd gnider sig op og ned af hinanden.

I seksualundervisningen kan man bryde den heteroseksuelle norm ved at sørge for at oplyse om, hvordan også unge homoseksuelle, biseksuelle eller transpersoner beskytter sig mod sexsygdomme.