Biseksualitet

Lyst til begge køn

Biseksualitet siger noget om, hvilket køn du føler dig tiltrukket af - både følelsesmæssigt og seksuelt.

Det vil fx sige, at en pige bliver tiltrukket af både drenge og piger. At være biseksuel og have lyst til begge køn behøver ikke at betyde, at man er ligeligt tiltrukket af begge køn - og at det er det samme hele livet.

Måske tiltrækkes man som pige primært af andre piger, men kan også føle sig tiltrukket af drenge. Og omvendt. Biseksualitet er altså en mere kompliceret størrelse, end hvis man udelukkende definerer sig som hetero- eller homoseksuel.

Det kan derfor være svært at leve som biseksuel - også fordi at andre let kan blive forvirret over at man ikke er til enten det eller det andet køn.

Biseksualitet kan også være en mere usynlig seksualitet, da andre jo kun kan se, om man er biseksuel, hvis man udlever sin tiltrækning til mere end ét køn.
 

Er du biseksuel, er du ikke nødvendigvis seksuelt sammen med mennesker af begge køn, men tiltrækningen eller lysten til begge køn eksisterer i dig. Du kan som biseksuel have kærester af begge køn livet igennem, eller du kan vælge udelukkende at have fx kvinder som kærester.

Der er ingen faste regler for, hvordan man skal leve sit liv, blot fordi man definerer sig selv som biseksuel. Det betyder simpelthen bare, at du tiltrækkes af begge køn.
 

Biseksualitet er almindeligt

Mange bliver i løbet af deres liv tiltrukket både følelsesmæssigt og seksuelt af begge køn - og måske endda på samme tid. I praksis er det således også svært at skulle definere sig som enten hetero-, homo- eller biseksuel, fordi rigtig mange ikke oplever, at de passer ind i disse kasser. Og ofte ikke gennem et helt liv. Nogle vælger at definere sig som panseksuelle i stedet, fordi de ikke synes den andens køn er vigtig for  deres tilrækning til dem.

Ikke desto mindre er det udbredt i vores samfund at opdele mennesker i heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle grupper. Det ser vi, både når vi laver befolkningsstatistik, diskuterer politik og rettigheder eller når vi bare taler med vores venner om, hvad andre er til seksuelt.

Problemet med opdelingen i hetero-, homo- og biseksualitet er også, at den heteroseksuelle gruppe i samfundet - dem der er tiltrukket af det modsatte køn – i mange år blevet set som "det normale" og "det naturlige". Det kaldes også heteronormativitet. Mens homoseksualitet og biseksualitet samt alt andet, der afviger for heteroseksualitet, bliver set som "en afvigelse" og "det unormale".

Det betyder, at alle der definerer sig som homoseksuelle eller biseksuelle, ofte bliver set som nogle, der afviger fra "det normale". De lever ikke op til de normer, som samfundet, forældre og venner blot tager for givet; nemlig at man er heteroseksuel.

 

 

Du definerer dig som biseksuel

At være biseksuel betyder ikke bare, at man bliver følelsesmæssigt og/eller seksuelt tiltrukket af personer af sit eget køn. Biseksualitet er også en identitet eller definition af dig selv, som du kan tage på dig.

Fordi du bliver tiltrukket af og dyrker sex med personer af begge køn, er du ikke nødvendigvis biseksuel, med mindre du definerer dig som biseksuel. Men for mange giver det god mening at identificere sig med at være biseksuel, når de bliver forelsket og har sex med personer af begge køn. De vælger at definere sig som biseksuelle.

Men det kan være svært at forhindre, at andre, fx venner, familie og samfundet, måske vil opfatte dig som bøsse, lesbisk eller biseksuel, hvis de hører, at du bliver forelsket i eller er sammen med personer af dit eget køn.

Det er vigtigt at huske på, at der er mange måder at være biseksuel på. Og om du er til det ene eller andet er ikke nødvendigvis noget, der ligger fast hele livet.

Det handler kort sagt om at turde leve på den måde, som du har det godt med, uanset om det er som biseksuel, heteroseksuel, homoseksuel, panseksuel eller noget helt femte.