Uønsket billeddeling

Hvad er uønsket billedeling?

Uønsket billeddeling er, hvis nogen deler et billede uden den på billedet har givet lov til delingen, f.eks. har lagt et nøgenbillede af en ekskæreste ud på
internettet eller vist det til vennerne.

Men det kan også være et helt almindelogt billede, man ikke vil have andre deler 

Det er ikke kun billeder af ekskærester det kan handle om, men også af andre tidligere sexpartnere. Eller nøgenbilleder af nogen, man ikke kender, man har fået fra andre.

Uønsket billeddeling kan være en grov krænkelse af den, det går ud over. Hvis du er i tvivl, om du er udsat for en digital krænkelse, kan du læse mere om, hvad der er en digital krænkelse her på foreningen Digitalt Ansvars hjemmeside.

 

Er det ulovligt?

Ja – det er ulovligt at offentliggøre nøgenbilleder af andre på nettet eller videresende det, uden at de involverede har givet lov.

Hvis den involverede ikke har givet lov, brydes vedkommendes ret til privatliv.

Så har du modtaget fx. et nøgenbillede af din kæreste, må du ikke sende det til andre eller lægge det på internettet eller vise det til andre.

Det betyder også, at hvis man opdager nøgenbilleder af sig selv på nettet, så har man ret til at melde det til politiet.

Hvis man er under 18 år, er det ulovligt at lægge nøgenbilleder ud offentligt både af sig selv eller af andre under 18 år - også selvom vedkommende giver lov.

Unge mellem 15-17 må gerne dele intime billeder med hinanden privat, fx mellem veninder, men billederne må ikke lægges på nettet eller sendes/vises til andre.

 

Politiets og andres råd

Hvis du bliver udsat for hævnporno, kan du gøre følgende:

  1. Henvend dig til politiet. Politiet vil vurdere sagens omfang og kunne hjælpe dig videre i sagens forløb. Sagens omfang afgøres af billedernes grovhed. Desuden er din alder afgørende. Hvis du er under 18 år kan billederne blive betragtet som børneporno.

  2. Kontakt websitet. Ved at henvende sig til udbyderen af internetsiden, hvor billedet er lagt ud, vil billederne normalt blive fjernet. Hvis ikke de bliver fjernet, efter du har henvendt dig, kan du overveje at få en advokat til at henvende sig.

  3. Anmeld til Datatilsynet. Ved at anmelde sagen til Datatilsynet, vil de pålægge internetsiden at fjerne billederne og evt. give internetsiden en bøde.

Foreningen Digitalt Ansvar har på deres hjemmeside fem trin til, hvordan du bedst får hjælp - du kan se de fem trin her.

Hvordan kan man arbejde mod at det sker

Der er lavet et etisk kodeks der kan bruges af alle unge i kampen for at undgå digitale krænkelser som fx. at nogen deler andres nøgenbilleder.

Kodekset er udarbejdet i fællesskab mellem Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling, uddannelses-, elev- og børneorganisationer samt Sex & Samfund.

Man kan spørge sin skole om, hvad man gør for at skolen forebygger at der sker digitale krænkelser mellem eleverne.

Prøv at tjekke det etiske kodeks her.