Akut hjælp efter sex

Har du brug for hurtig hjælp?

Det kan være fordi kondomet fx. er revnet, du er blevet voldtaget, har glemt en p-pille eller har fundet ud af, du er uønsket gravid.

 

Tit kan du gøre noget selv for at begrænse uønskede virkninger af ubeskyttet sex. Det gælder som regel om at du handler hurtigt. Derfor giver Sexlinien for Unge dig et overblik over, hvor du kan få hjælp.

Nederst på siden er der links til dem, der kan hjælpe dig hurtigt, mens du ude til højre kan se links til nogle af vores emnesider med mere information om akutte situationer.

 

Ring til din læge

Lægens navn står på dit sygesikringsbevis - du kan finde lægens telefonnummer på Sundhed.dk, som vi linker til nederst på siden.

  • Hvis din egen læge har ferie, skal telefonsvareren henvise til en anden læge
  • Hvis det er udenfor lægens konsultationstid, skal du ringe til lægevagten
  • Hvis det gælder graviditetstest eller abort, må du også kontakte andre praktiserende læger end din egen læge

Ring til lægevagten

Hvis det er udenfor din egen læges konsultationstid, kan du ringe til lægevagten.

Lægevagten holder åben fra klokken 16-08 samt er døgnåben lørdage, søndage og helligdage.

På hjemmesiden Borger.dk kan du læse om:

  • Hvordan du bruger lægevagten
  • Finde telefonnumemret på lægevagten i din region
  • Finde adresser på lægevagterne og på det nærmest døgnåbne apotek

Ring til center for voldtægtofre

Har du været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt, kan du tage på det nærmeste center for voldtægtsofre.

Du kan også gå til politiet - de vil bringe dig til det nærmeste Center for Voldtægstofre.

Centrene ligger i hver region og tilbyder voldtægtsofre:

  • Nødprævention
  • Psykologhjælp
  • Undersøgelse og behandling mod smitte med sexsygdomme
  • Laver sporsikring (hvis du senere vil anmelde voldtægten)

Seksuelle overgreb

Hvis du er udsat for seksuelle overgreb, kan du få hjælp til at stoppe overgrebene gennem at ringe til telefonrådgivningen SISO.

Du vil komme til at tale med en konsulent med særlig viden og erfaring i forhold til seksuelle overgreb og vold mod børn.

Brug for anden hjælp?

Der findes mange andre problemer unge kan have, som ikke er akutte på den måde, vi tænker her. Du kan godt få hjælp til problemer omkring f.eks. selvmordstanker, spiseforstyrrelse, selvskade, vold, seksuelt misbrug, alkohol, stofmisbrug eller familieproblemer.

Du kan finde links til rådgivninger, der rådgiver om disse problemer, hos TVÆRS på Danmarks Radios hjemmeside.